Jānis Gaidelis – valdes priekšsēdētājs, kartogrāfs/ TAKU-O pasākumu organizēšana/ SKI-O trašu sagatavošana

tālr. 28885241 / e-pasts: gaidelis@inbox.lv

Matīss Ratnieks – valdes loceklis, sacensību organizētājs/ Valsts mēroga sacensību organizēšana/ Projekti

tālr. 20252282 / e-pasts: matiss.ratnieks@gmail.com

Anastasija Smoļakova – valdes locekle, sacensību organizētāja, trenere/ Pilsētas mēroga sacensību organizēšana/ Treniņi/ Apmācības

tālr. 29846908 / e-pasts: anastasija.smolakova@gmail.com